contact@etripchina.com
wechat : ETripChina tel : 0086 773 5842555 skype : etripchina
Train Type
Departure Times

Train No.Dep.Arr. DurationSeat Price(USD)
07:18
Wenzhou South
09:38
FuZhou(Fujian)
2h20m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
08:52
Wenzhou South
10:58
FuZhou South(Fujian)
2h6m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
09:30
Wenzhou South
11:30
FuZhou South(Fujian)
2h0m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
10:25
Wenzhou South
12:26
FuZhou South(Fujian)
2h1m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
10:31
Wenzhou South
12:37
FuZhou(Fujian)
2h6m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
10:42
Wenzhou South
12:48
FuZhou South(Fujian)
2h6m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
11:00
Wenzhou South
13:08
FuZhou South(Fujian)
2h8m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
11:25
Wenzhou South
13:19
FuZhou South(Fujian)
1h54m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
11:31
Wenzhou South
13:38
FuZhou South(Fujian)
2h7m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
11:50
Wenzhou South
13:51
FuZhou South(Fujian)
2h1m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
12:09
Wenzhou South
14:09
FuZhou South(Fujian)
2h0m
Second Class Seat$16Book
12:33
Wenzhou South
14:46
FuZhou South(Fujian)
2h13m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
12:56
Wenzhou South
14:55
FuZhou South(Fujian)
1h59m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
13:17
Wenzhou South
15:24
FuZhou South(Fujian)
2h7m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
13:29
Wenzhou South
15:30
FuZhou South(Fujian)
2h1m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
13:58
Wenzhou South
15:58
FuZhou South(Fujian)
2h0m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
14:24
Wenzhou South
16:18
FuZhou South(Fujian)
1h54m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
14:35
Wenzhou South
16:23
FuZhou South(Fujian)
1h48m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
14:42
Wenzhou South
16:35
FuZhou South(Fujian)
1h53m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
15:12
Wenzhou South
17:17
FuZhou South(Fujian)
2h5m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
15:19
Wenzhou South
17:24
FuZhou South(Fujian)
2h5m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
15:31
Wenzhou South
17:38
FuZhou South(Fujian)
2h7m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
15:57
Wenzhou South
17:53
FuZhou South(Fujian)
1h56m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
16:12
Wenzhou South
18:13
FuZhou South(Fujian)
2h1m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
16:18
Wenzhou South
18:25
FuZhou South(Fujian)
2h7m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
Business Class Seat$47Book
16:32
Wenzhou South
18:38
FuZhou South(Fujian)
2h6m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
16:49
Wenzhou South
18:57
FuZhou(Fujian)
2h8m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
Business Class Seat$47Book
17:05
Wenzhou South
19:15
FuZhou(Fujian)
2h10m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
17:28
Wenzhou South
19:28
FuZhou South(Fujian)
2h0m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
17:33
Wenzhou South
19:40
FuZhou South(Fujian)
2h7m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
17:38
Wenzhou South
19:51
FuZhou South(Fujian)
2h13m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
18:02
Wenzhou South
19:59
FuZhou South(Fujian)
1h57m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
18:58
Wenzhou South
21:05
FuZhou South(Fujian)
2h7m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
19:09
Wenzhou South
21:11
FuZhou South(Fujian)
2h2m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
19:20
Wenzhou South
21:22
FuZhou South(Fujian)
2h2m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
19:30
Wenzhou South
21:31
FuZhou South(Fujian)
2h1m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
19:35
Wenzhou South
22:26
FuZhou South(Fujian)
2h51m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
19:45
Wenzhou South
21:51
FuZhou(Fujian)
2h6m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book
20:08
Wenzhou South
22:13
FuZhou South(Fujian)
2h5m
Second Class Seat$16Book
First Class Seat$25Book