contact@etripchina.com
wechat : ETripChina tel : 0086 773 5842555 skype : etripchina
Train Type
Departure Times

Train No.Dep.Arr. DurationSeat Price(USD)
06:48
Longyan
09:47
FuZhou(Fujian)
2h59m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$33Book
06:59
Longyan
09:44
FuZhou South(Fujian)
2h45m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$31Book
07:08
Longyan
10:02
FuZhou South(Fujian)
2h54m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$31Book
07:33
Longyan
10:18
FuZhou South(Fujian)
2h45m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$31Book
08:21
Longyan
11:15
FuZhou South(Fujian)
2h54m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$31Book
08:36
Longyan
11:25
FuZhou South(Fujian)
2h49m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$31Book
08:47
Longyan
11:27
FuZhou(Fujian)
2h40m
Second Class Seat$24Book
First Class Seat$38Book
Business Class Seat$71Book
08:49
Longyan
11:58
FuZhou South(Fujian)
3h9m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$31Book
10:14
Longyan
13:00
FuZhou South(Fujian)
2h46m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$31Book
10:54
Longyan
13:57
FuZhou South(Fujian)
3h3m
Second Class Seat$22Book
First Class Seat$35Book
10:58
Longyan
13:48
FuZhou South(Fujian)
2h50m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$31Book
11:00
Longyan
13:40
FuZhou(Fujian)
2h40m
Second Class Seat$24Book
First Class Seat$38Book
Business Class Seat$71Book
11:16
Longyan
14:15
FuZhou(Fujian)
2h59m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$33Book
12:02
Longyan
14:40
FuZhou South(Fujian)
2h38m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$31Book
Business Class Seat$58Book
12:03
Longyan
15:09
FuZhou(Fujian)
3h6m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$33Book
12:54
Longyan
15:26
FuZhou South(Fujian)
2h32m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$31Book
13:02
Longyan
16:10
FuZhou(Fujian)
3h8m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$33Book
13:04
Longyan
15:49
FuZhou(Fujian)
2h45m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$33Book
13:50
Longyan
16:36
FuZhou South(Fujian)
2h46m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$31Book
14:50
Longyan
17:59
FuZhou South(Fujian)
3h9m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$31Book
15:21
Longyan
18:11
FuZhou South(Fujian)
2h50m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$31Book
16:59
Longyan
19:36
FuZhou South(Fujian)
2h37m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$31Book
18:52
Longyan
22:05
FuZhou(Fujian)
3h13m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$33Book
19:54
Longyan
22:49
FuZhou South(Fujian)
2h55m
Second Class Seat$20Book
First Class Seat$31Book