contact@etripchina.com
wechat : ETripChina tel : 0086 773 5842555 skype : etripchina
Train Type
Departure Times

Train No.Dep.Arr. DurationSeat Price(USD)
00:31
Jiujiang
01:48
NanChang
1h17m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
00:40
Jiujiang
01:57
NanChang
1h17m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
02:22
Jiujiang
05:48
NanChang
3h26m
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
03:21
Jiujiang
05:35
NanChang
2h14m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
04:29
Jiujiang
06:11
NanChang
1h42m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
05:04
Jiujiang
06:32
NanChang
1h28m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
06:14
Jiujiang
07:19
NanChang
1h5m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
06:16
Jiujiang
08:11
NanChang
1h55m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
06:21
Jiujiang
07:27
NanChang West
1h6m
Luxury Soft Sleeper$30Book
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$12Book
Hard Seat$4Book
06:28
Jiujiang
07:35
NanChang
1h7m
Second Class Seat$6Book
First Class Seat$10Book
06:40
Jiujiang
07:47
NanChang
1h7m
Luxury Soft Sleeper$30Book
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
06:51
Jiujiang
07:59
NanChang
1h8m
Luxury Soft Sleeper$30Book
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
07:29
Jiujiang
08:46
NanChang
1h17m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
07:35
Jiujiang
08:52
NanChang
1h17m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
08:01
Jiujiang
09:02
NanChang
1h1m
Second Class Seat$6Book
First Class Seat$10Book
08:12
Jiujiang
09:40
NanChang
1h28m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
08:38
Jiujiang
10:03
NanChang
1h25m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
08:41
Jiujiang
09:48
NanChang
1h7m
Second Class Seat$6Book
First Class Seat$10Book
08:54
Jiujiang
09:54
NanChang
1h0m
Second Class Seat$6Book
First Class Seat$10Book
Business Class Seat$18Book
09:06
Jiujiang
10:19
NanChang
1h13m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
09:18
Jiujiang
10:25
NanChang
1h7m
Second Class Seat$6Book
First Class Seat$10Book
09:29
Jiujiang
10:32
NanChang West
1h3m
Second Class Seat$7Book
First Class Seat$11Book
Business Class Seat$19Book
09:30
Jiujiang
11:06
NanChang
1h36m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
09:45
Jiujiang
10:41
NanChang
0h56m
Second Class Seat$6Book
First Class Seat$10Book
09:53
Jiujiang
10:57
NanChang
1h4m
Second Class Seat$6Book
First Class Seat$10Book
10:33
Jiujiang
14:53
Nanchang
4h20m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
10:48
Jiujiang
11:52
NanChang West
1h4m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$12Book
Hard Seat$4Book
11:05
Jiujiang
12:23
NanChang West
1h18m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$12Book
Hard Seat$4Book
11:41
Jiujiang
12:38
NanChang
0h57m
Second Class Seat$6Book
First Class Seat$10Book
12:02
Jiujiang
13:36
NanChang
1h34m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
12:31
Jiujiang
13:59
NanChang
1h28m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
12:46
Jiujiang
13:51
NanChang
1h5m
Second Class Seat$6Book
First Class Seat$10Book
12:57
Jiujiang
14:01
NanChang West
1h4m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$12Book
Hard Seat$4Book
13:18
Jiujiang
14:35
NanChang
1h17m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
13:42
Jiujiang
15:09
NanChang
1h27m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
13:53
Jiujiang
15:29
NanChang
1h36m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
14:15
Jiujiang
15:35
NanChang
1h20m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
14:28
Jiujiang
15:56
NanChang
1h28m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
14:45
Jiujiang
15:47
NanChang West
1h2m
Second Class Seat$7Book
First Class Seat$11Book
14:59
Jiujiang
16:32
NanChang
1h33m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
15:02
Jiujiang
16:26
NanChang
1h24m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
15:15
Jiujiang
16:20
NanChang West
1h5m
Second Class Seat$7Book
First Class Seat$11Book
Business Class Seat$19Book
15:50
Jiujiang
17:08
NanChang West
1h18m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$12Book
Hard Seat$4Book
15:59
Jiujiang
17:24
NanChang
1h25m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
16:13
Jiujiang
17:17
NanChang
1h4m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
16:23
Jiujiang
17:51
NanChang
1h28m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
16:29
Jiujiang
18:05
NanChang
1h36m
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
17:25
Jiujiang
18:32
NanChang
1h7m
Second Class Seat$6Book
First Class Seat$10Book
17:42
Jiujiang
19:42
NanChang
2h0m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
17:43
Jiujiang
18:47
NanChang
1h4m
Second Class Seat$6Book
First Class Seat$10Book
18:01
Jiujiang
19:36
NanChang
1h35m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
18:21
Jiujiang
19:52
NanChang West
1h31m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$12Book
Hard Seat$4Book
18:29
Jiujiang
19:59
NanChang
1h30m
Luxury Soft Sleeper$30Book
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
18:50
Jiujiang
20:07
NanChang
1h17m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
18:56
Jiujiang
20:29
NanChang
1h33m
Soft Sleeper$17Book
Hard Sleeper$11Book
Hard Seat$4Book
19:24
Jiujiang
20:21
NanChang
0h57m
Second Class Seat$6
First Class Seat$10
19:36
Jiujiang
20:38
NanChang
1h2m
Second Class Seat$6
First Class Seat$10
20:10
Jiujiang
21:14
NanChang
1h4m
Second Class Seat$6
First Class Seat$10
20:19
Jiujiang
21:34
Nanchang
1h15m
Second Class Seat$6
First Class Seat$10
20:42
Jiujiang
21:43
NanChang West
1h1m
Second Class Seat$7
First Class Seat$11
21:05
Jiujiang
22:12
NanChang West
1h7m
Second Class Seat$7
First Class Seat$11
Business Class Seat$19
22:09
Jiujiang
23:10
NanChang West
1h1m
Second Class Seat$7
First Class Seat$11
Business Class Seat$19
22:18
Jiujiang
00:05
NanChang
1h47m
Soft Sleeper$17
Hard Sleeper$11
Hard Seat$4
22:29
Jiujiang
23:46
NanChang
1h17m
Soft Sleeper$17
Hard Sleeper$11
Hard Seat$4
23:24
Jiujiang
00:41
NanChang
1h17m
Soft Sleeper$17
Hard Sleeper$11
Hard Seat$4
23:31
Jiujiang
00:48
NanChang
1h17m
Soft Sleeper$17
Hard Sleeper$11
Hard Seat$4
23:42
Jiujiang
00:59
NanChang
1h17m
Soft Sleeper$17
Hard Sleeper$11
Hard Seat$4
23:54
Jiujiang
01:11
NanChang
1h17m
Soft Sleeper$17
Hard Sleeper$11
Hard Seat$4