contact@etripchina.com
wechat : ETripChina tel : 0086 773 5842555 skype : etripchina
Train Type
Departure Times

Train No.Dep.Arr. DurationSeat Price(USD)
08:54
Jiujiang
13:04
Hangzhou East
4h10m
Second Class Seat$46Book
First Class Seat$76Book
Business Class Seat$142Book
11:40
Jiujiang
15:50
Hangzhou East
4h10m
Second Class Seat$32Book
First Class Seat$51Book
11:46
Jiujiang
16:18
Hangzhou East
4h32m
Second Class Seat$35Book
First Class Seat$56Book
Business Class Seat$105Book
14:38
Jiujiang
19:02
Hangzhou East
4h24m
Second Class Seat$35Book
First Class Seat$56Book
Business Class Seat$105Book
17:01
Jiujiang
21:22
Hangzhou East
4h21m
Second Class Seat$35Book
First Class Seat$56Book
Business Class Seat$105Book
17:42
Jiujiang
04:23
Hangzhou East
10h41m
Soft Sleeper$46Book
Hard Sleeper$30Book
Hard Seat$16Book
19:40
Jiujiang
03:14
Hangzhou East
7h34m
Soft Sleeper$38Book
Hard Sleeper$25Book
Hard Seat$13Book
19:52
Jiujiang
02:21
Hangzhou East
6h29m
Soft Sleeper$38
Hard Sleeper$25
Hard Seat$13
20:41
Jiujiang
05:04
Hangzhou
8h23m
Soft Sleeper$36
Hard Sleeper$24
Hard Seat$13
21:33
Jiujiang
06:01
Hangzhou
8h28m
Soft Sleeper$36
Hard Sleeper$24
Hard Seat$13
22:19
Jiujiang
07:11
Hangzhou
8h52m
Soft Sleeper$38
Hard Sleeper$25
Hard Seat$13