contact@etripchina.com
wechat : ETripChina tel : 0086 773 5842555 skype : etripchina
Train Type
Departure Times

Train No.Dep.Arr. DurationSeat Price(USD)
07:09
Shijiazhuang
05:18
Guangzhou
22h9m
Soft Sleeper$110Book
Hard Sleeper$62Book
Hard Seat$34Book
08:36
Shijiazhuang
10:52
Guangzhou
26h16m
Soft Sleeper$110Book
Hard Sleeper$62Book
Hard Seat$34Book
08:58
Shijiazhuang
17:21
Guangzhou South
8h23m
Second Class Seat$119Book
First Class Seat$189Book
Business Class Seat$373Book
09:14
Shijiazhuang
18:10
Guangzhou North
8h56m
Second Class Seat$116Book
First Class Seat$186Book
Business Class Seat$367Book
11:09
Shijiazhuang
18:05
Guangzhou South
6h56m
Second Class Seat$119Book
First Class Seat$189Book
Business Class Seat$373Book
11:46
Shijiazhuang
08:16
Guangzhou East
20h30m
Soft Sleeper$110Book
Hard Sleeper$63Book
Hard Seat$35Book
11:59
Shijiazhuang
20:24
Guangzhou South
8h25m
Second Class Seat$119Book
First Class Seat$189Book
Business Class Seat$373Book
12:32
Shijiazhuang
20:00
Guangzhou South
7h28m
Second Class Seat$119Book
First Class Seat$189Book
Business Class Seat$373Book
12:36
Shijiazhuang
10:40
Guangzhou
22h4m
Soft Sleeper$110Book
Hard Sleeper$62Book
Hard Seat$34Book
13:41
Shijiazhuang
22:21
Guangzhou South
8h40m
Second Class Seat$119Book
First Class Seat$189Book
Business Class Seat$373Book
14:48
Shijiazhuang
22:31
Guangzhou South
7h43m
Second Class Seat$119Book
First Class Seat$189Book
Business Class Seat$373Book
16:46
Shijiazhuang
12:26
Guangzhou
19h40m
Soft Sleeper$110Book
Hard Sleeper$62Book
Hard Seat$34Book
17:15
Shijiazhuang
15:46
Guangzhou
22h31m
Soft Sleeper$110Book
Hard Sleeper$62Book
Hard Seat$34Book
18:20
Shijiazhuang
13:45
Guangzhou East
19h25m
Soft Sleeper$110Book
Hard Sleeper$63Book
Hard Seat$35Book
20:24
Shijiazhuang
15:34
Guangzhou
19h10m
Luxury Soft Sleeper$203
Soft Sleeper$110
Hard Sleeper$62
Hard Seat$34
23:28
Shijiazhuang North
05:28
Guangzhou East
30h0m
Soft Sleeper$106
Hard Sleeper$67
Hard Seat$37