contact@etripchina.com
wechat : ETripChina tel : 0086 773 5842555 skype : etripchina
Train Type
Departure Times

Train No.Dep.Arr. DurationSeat Price(USD)
00:09
Xian
04:32
Luoyang
4h23m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
00:40
Xian
05:27
Luoyang
4h47m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
00:47
Xian
05:20
Luoyang
4h33m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
01:15
Xian
06:20
Luoyang
5h5m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
01:43
Xian
06:36
Luoyang
4h53m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
01:50
Xian
06:50
Luoyang
5h0m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Soft Seat$13Book
Hard Seat$9Book
06:05
Xian
11:18
Luoyang
5h13m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
06:50
Xian
12:14
Luoyang
5h24m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
07:03
Xian North
08:27
Luoyang Longmen
1h24m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
07:16
Xian North
08:40
Luoyang Longmen
1h24m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
07:20
Xian
12:50
Luoyang
5h30m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
07:30
Xian North
09:09
Luoyang Longmen
1h39m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
07:42
Xian North
09:37
Luoyang Longmen
1h55m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
08:06
Xian
13:18
Luoyang
5h12m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
08:10
Xian North
09:49
Luoyang Longmen
1h39m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
08:15
Xian North
09:54
Luoyang Longmen
1h39m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
08:40
Xian North
10:27
Luoyang Longmen
1h47m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
09:07
Xian South
15:01
Luoyang
5h54m
Soft Sleeper$27Book
Hard Sleeper$18Book
Hard Seat$10Book
09:23
Xian North
11:02
Luoyang Longmen
1h39m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
09:30
Xian
15:44
Luoyang
6h14m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
09:35
Xian North
11:07
Luoyang Longmen
1h32m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
09:52
Xian
15:10
Luoyang
5h18m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
10:02
Xian North
11:40
Luoyang Longmen
1h38m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
10:04
Xian
15:20
Luoyang
5h16m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
10:23
Xian North
11:47
Luoyang Longmen
1h24m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
10:24
Xian
16:15
Luoyang
5h51m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
10:28
Xian North
11:52
Luoyang Longmen
1h24m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
10:38
Xian North
12:09
Luoyang Longmen
1h31m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
10:43
Xian North
12:18
Luoyang Longmen
1h35m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
10:54
Xian
16:01
Luoyang
5h7m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
10:57
Xian North
12:23
Luoyang Longmen
1h26m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
11:00
Xian
15:34
Luoyang
4h34m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
11:03
Xian North
12:28
Luoyang Longmen
1h25m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
11:13
Xian North
12:45
Luoyang Longmen
1h32m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
11:18
Xian North
12:50
Luoyang Longmen
1h32m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
11:30
Xian North
13:01
Luoyang Longmen
1h31m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
11:35
Xian North
13:06
Luoyang Longmen
1h31m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
11:40
Xian North
13:12
Luoyang Longmen
1h32m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
11:58
Xian North
13:24
Luoyang Longmen
1h26m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
12:03
Xian North
13:51
Luoyang Longmen
1h48m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
12:10
Xian North
13:35
Luoyang Longmen
1h25m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
12:12
Xian
17:46
Luoyang
5h34m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
12:24
Xian North
13:57
Luoyang Longmen
1h33m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
12:29
Xian North
14:04
Luoyang Longmen
1h35m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
12:34
Xian North
14:21
Luoyang Longmen
1h47m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
12:44
Xian North
14:16
Luoyang Longmen
1h32m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
12:56
Xian North
14:28
Luoyang Longmen
1h32m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
13:00
Xian South
19:18
Luoyang
6h18m
Soft Sleeper$27Book
Hard Sleeper$18Book
Hard Seat$10Book
13:01
Xian
17:57
Luoyang
4h56m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
13:08
Xian
18:16
Luoyang
5h8m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
13:09
Xian North
14:33
Luoyang Longmen
1h24m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
VIP Seat$50Book
13:15
Xian North
14:39
Luoyang Longmen
1h24m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
13:20
Xian North
14:52
Luoyang Longmen
1h32m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
13:23
Xian
18:55
Luoyang
5h32m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
13:35
Xian North
14:59
Luoyang Longmen
1h24m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
13:40
Xian North
15:11
Luoyang Longmen
1h31m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
13:45
Xian North
15:16
Luoyang Longmen
1h31m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
13:50
Xian North
15:21
Luoyang Longmen
1h31m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
14:04
Xian North
15:28
Luoyang Longmen
1h24m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
14:09
Xian North
15:46
Luoyang Longmen
1h37m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
14:16
Xian North
15:40
Luoyang Longmen
1h24m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
14:16
Xian
19:52
Luoyang
5h36m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
14:26
Xian North
15:58
Luoyang Longmen
1h32m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
14:31
Xian North
16:16
Luoyang Longmen
1h45m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
14:37
Xian
20:03
Luoyang
5h26m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
14:47
Xian North
16:27
Luoyang Longmen
1h40m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
14:57
Xian North
16:37
Luoyang Longmen
1h40m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
15:13
Xian North
16:32
Luoyang Longmen
1h19m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
15:18
Xian North
16:42
Luoyang Longmen
1h24m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
15:23
Xian North
16:55
Luoyang Longmen
1h32m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
15:50
Xian North
17:16
Luoyang Longmen
1h26m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
16:02
Xian North
17:33
Luoyang Longmen
1h31m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
16:06
Xian
21:39
Luoyang
5h33m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
16:09
Xian North
17:40
Luoyang Longmen
1h31m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
16:14
Xian North
17:46
Luoyang Longmen
1h32m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
16:26
Xian North
17:58
Luoyang Longmen
1h32m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
16:38
Xian North
18:23
Luoyang Longmen
1h45m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
16:54
Xian North
18:32
Luoyang Longmen
1h38m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
17:11
Xian North
18:42
Luoyang Longmen
1h31m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
17:14
Xian
22:36
Luoyang
5h22m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
17:16
Xian North
18:54
Luoyang Longmen
1h38m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
17:21
Xian North
19:00
Luoyang Longmen
1h39m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
17:35
Xian North
19:08
Luoyang Longmen
1h33m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
17:38
Xian
22:15
Luoyang
4h37m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
17:43
Xian North
19:15
Luoyang Longmen
1h32m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
17:59
Xian North
19:33
Luoyang Longmen
1h34m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
18:20
Xian
23:33
Luoyang
5h13m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
18:36
Xian
23:50
Luoyang
5h14m
Soft Sleeper$24Book
Hard Sleeper$16Book
Hard Seat$8Book
18:58
Xian North
20:22
Luoyang Longmen
1h24m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
19:25
Xian North
20:56
Luoyang Longmen
1h31m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
19:30
Xian North
21:04
Luoyang Longmen
1h34m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
19:35
Xian North
21:46
Luoyang Longmen
2h11m
Second Class Seat$18Book
20:12
Xian North
21:29
Luoyang Longmen
1h17m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
20:17
Xian North
21:34
Luoyang Longmen
1h17m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
20:23
Xian North
22:00
Luoyang Longmen
1h37m
Second Class Seat$18Book
20:50
Xian
01:31
Luoyang
4h41m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
20:58
Xian North
22:15
Luoyang Longmen
1h17m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$42Book
Business Class Seat$83Book
21:08
Xian
02:35
Luoyang
5h27m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
21:21
Xian
02:59
Luoyang
5h38m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
22:09
Xian
03:08
Luoyang
4h59m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
22:15
Xian
03:38
Luoyang
5h23m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
22:41
Xian
03:15
Luoyang
4h34m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
23:27
Xian
04:00
Luoyang
4h33m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Soft Seat$13Book
Hard Seat$9Book
23:39
Xian
04:44
Luoyang
5h5m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book
23:45
Xian
04:26
Luoyang
4h41m
Soft Sleeper$25Book
Hard Sleeper$17Book
Hard Seat$9Book