contact@etripchina.com
wechat : ETripChina tel : 0086 773 5842555 skype : etripchina
Train Type
Departure Times

Train No.Dep.Arr. DurationSeat Price(USD)
00:20
Xian
08:29
Lanzhou
8h9m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
01:43
Xian
09:35
Lanzhou
7h52m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
03:39
Xian
11:48
Lanzhou
8h9m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
03:47
Xian
10:30
Lanzhou
6h43m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Soft Seat$22Book
Hard Seat$14Book
03:54
Xian
11:19
Lanzhou
7h25m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
04:07
Xian
12:51
Lanzhou West
8h44m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
04:07
Xian
12:24
Lanzhou
8h17m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
04:25
Xian
11:30
Lanzhou
7h5m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
04:55
Xian
13:30
Lanzhou
8h35m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
05:10
Xian
13:40
Lanzhou West
8h30m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
05:10
Xian
13:11
Lanzhou
8h1m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
05:19
Xian
12:52
Lanzhou
7h33m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
05:31
Xian
12:41
Lanzhou
7h10m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
07:27
Xian
14:39
Lanzhou
7h12m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
07:34
Xian
15:03
Lanzhou
7h29m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
07:36
Xian North
10:56
Lanzhou West
3h20m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
07:41
Xian
15:30
Lanzhou
7h49m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
07:47
Xian
15:36
Lanzhou
7h49m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
07:50
Xian North
11:03
Yuzhong
3h13m
Second Class Seat$24Book
First Class Seat$32Book
07:50
Xian North
11:23
Lanzhou West
3h33m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
08:00
Xian North
11:12
Lanzhou West
3h12m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
08:00
Xian
16:08
Lanzhou
8h8m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
08:24
Xian
15:56
Lanzhou
7h32m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
08:32
Xian North
11:55
Lanzhou West
3h23m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
09:00
Xian North
11:43
Lanzhou West
2h43m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
09:08
Xian
17:35
Lanzhou
8h27m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
09:23
Xian North
12:27
Lanzhou West
3h4m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
09:38
Xian
17:00
Lanzhou
7h22m
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
09:45
Xian
16:26
Lanzhou
6h41m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
09:47
Xian North
12:51
Lanzhou West
3h4m
Second Class Seat$27Book
09:52
Xian
17:19
Lanzhou
7h27m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Soft Seat$22Book
Hard Seat$14Book
09:59
Xian North
13:11
Lanzhou West
3h12m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
10:11
Xian North
13:20
Lanzhou West
3h9m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
10:20
Xian North
13:30
Lanzhou West
3h10m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
10:27
Xian
19:12
Lanzhou West
8h45m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
10:27
Xian
18:48
Lanzhou
8h21m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
10:37
Xian
19:12
Lanzhou
8h35m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
11:01
Xian
19:01
Lanzhou West
8h0m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
11:01
Xian
18:34
Lanzhou
7h33m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
11:02
Xian North
14:20
Lanzhou West
3h18m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
11:08
Xian North
13:40
Lanzhou West
2h32m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
11:10
Xian
18:24
Lanzhou
7h14m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
11:24
Xian
18:17
Lanzhou
6h53m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
11:25
Xian North
14:42
Lanzhou West
3h17m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
11:42
Xian North
14:47
Lanzhou West
3h5m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
11:53
Xian
20:02
Lanzhou
8h9m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
12:03
Xian North
15:08
Lanzhou West
3h5m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
12:09
Xian North
15:20
Lanzhou West
3h11m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
12:28
Xian
20:19
Lanzhou
7h51m
Soft Sleeper$41Book
Hard Sleeper$27Book
Hard Seat$14Book
12:32
Xian North
15:49
Lanzhou West
3h17m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
12:45
Xian North
15:55
Lanzhou West
3h10m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
13:02
Xian North
16:14
Lanzhou West
3h12m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
13:32
Xian North
16:45
Lanzhou West
3h13m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
13:39
Xian North
16:56
Lanzhou West
3h17m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
14:55
Xian North
18:00
Lanzhou West
3h5m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
15:00
Xian North
18:13
Lanzhou West
3h13m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
15:06
Xian North
18:18
Lanzhou West
3h12m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
15:40
Xian North
18:40
Lanzhou West
3h0m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
15:50
Xian North
19:01
Lanzhou West
3h11m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
15:55
Xian North
19:07
Lanzhou West
3h12m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
16:13
Xian North
19:24
Lanzhou West
3h11m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
16:18
Xian North
19:29
Lanzhou West
3h11m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
16:24
Xian North
19:40
Lanzhou West
3h16m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
16:29
Xian North
19:50
Lanzhou West
3h21m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
16:35
Xian North
19:19
Lanzhou West
2h44m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
17:01
Xian North
20:19
Lanzhou West
3h18m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
17:15
Xian North
20:26
Lanzhou West
3h11m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
17:31
Xian North
20:44
Lanzhou West
3h13m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
17:48
Xian North
21:08
Lanzhou West
3h20m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
18:17
Xian North
21:27
Lanzhou West
3h10m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
18:35
Xian North
21:39
Lanzhou West
3h4m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
18:40
Xian North
21:46
Yuzhong
3h6m
Second Class Seat$24Book
First Class Seat$32Book
18:40
Xian North
22:06
Lanzhou West
3h26m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
18:50
Xian North
22:24
Lanzhou West
3h34m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
18:57
Xian North
21:55
Lanzhou West
2h58m
Second Class Seat$27Book
First Class Seat$35Book
Business Class Seat$79Book
19:25
Xian North
22:42
Lanzhou West
3h17m
Second Class Seat$27
First Class Seat$35
Business Class Seat$79
19:42
Xian North
22:54
Lanzhou West
3h12m
Second Class Seat$27
First Class Seat$35
20:07
Xian North
23:18
Lanzhou West
3h11m
Second Class Seat$27
First Class Seat$35
20:20
Xian North
23:26
Lanzhou West
3h6m
Second Class Seat$27
First Class Seat$35
20:28
Xian
04:41
Lanzhou
8h13m
Soft Sleeper$41
Hard Sleeper$27
Hard Seat$14
20:43
Xian North
23:42
Lanzhou West
2h59m
Second Class Seat$27
First Class Seat$35
Business Class Seat$79
21:12
Xian North
23:49
Lanzhou West
2h37m
Second Class Seat$27
First Class Seat$35
Business Class Seat$79
21:42
Xian
05:44
Lanzhou
8h2m
Soft Sleeper$41
Hard Sleeper$27
Hard Seat$14
22:00
Xian
06:14
Lanzhou
8h14m
Soft Sleeper$41
Hard Sleeper$27
Hard Seat$14
22:36
Xian
06:55
Lanzhou West
8h19m
Soft Sleeper$41
Hard Sleeper$27
Hard Seat$14
22:36
Xian
06:35
Lanzhou
7h59m
Soft Sleeper$41
Hard Sleeper$27
Hard Seat$14
23:10
Xian
07:31
Lanzhou West
8h21m
Soft Sleeper$41
Hard Sleeper$27
Hard Seat$14
23:10
Xian
07:03
Lanzhou
7h53m
Soft Sleeper$41
Hard Sleeper$27
Hard Seat$14
23:42
Xian
07:50
Lanzhou
8h8m
Soft Sleeper$41
Hard Sleeper$27
Hard Seat$14